Aduan Kepenggunaan Aduan Integriti
Tukar Bahasa
english language
Hotline
1800-886-800

Utama Integriti Pengenalan PENGENALAN Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2013 telah memaklumkan mengenai keputusan Kerajaan menubuhkan Bahagian Integriti sebagai focal point kepada pengurusan berkaitan integriti di semua agensi awam. Berikutan itu, waran perjawatan Bahagian Integriti Kementerian telah diluluskan pada 18 November 2013 dan mula beroperasi pada 1 Februari 2014. Bahagian ini diketuai oleh Pegawai Siasatan Gred P54 yang merupakan jawatan Kader daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).   ASPIRASI KEMENTERIAN Kementerian Dikenali Kerana Integriti Dan Bukannya Rasuah VISI Melahirkan Warga Kementerian Yang Bebas Rasuah Dan Salah Laku Memastikan warga Kementerian mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan tahap integriti yang tinggi dalam membendung salah laku dan jenayah rasuah serta pelanggaran tatakelakuan seiring dengan etika organisasi. MISI Memperkukuhkan Gorvernan, Integriti Dan Antirasuah Warga Kementerian Melalui Pematuhan Terhadap Undang-undang, Peraturan Dan Arahan Yang Berkuatkuasa Memastikan Kementerian dapat mengendalikan hal ehwal pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan secara cekap, berkesan, bebas rasuah serta responsif terhadap kehendak pelanggan berlandaskan prinsip ketelusan, integriti dan kebertanggungjawaban. MATLAMAT Meningkatkan akauntabiliti dan kredibiliti dalam proses penyampaian perkhidmatan KPDN Mendapatkan kerjasama daripada warga Kementerian dalam membangunkan persekitaran kerja yang kondusif dan bebas daripada salah laku bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang cekap, amanah dan berintegriti. Buku Pelan Antirasuah Organisasi KPDN 2019-2023 Buku OACP ini akan meliputi isu-isu dalaman organisasi berkaitan kelemahan integriti, tadbirurus dan antirasuah yang harus ditangani.

Muat Turun

HUBUNGI KAMI

No. 13, Aras 6 (Podium 1),
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,Malaysia.
Tel :03-8882 6886
Fax :03-8882 6979